SCHUBERT, FRANZ

Lieder and songs for one voice

Dit werk is niet digitaal beschikbaar

Overige titelgegevens / Franz Schubert

Bevat Der liebliche Stern, zangstem, piano, D. 861 (1825, G gr.t.) An mein Herz, zangstem, piano, D. 860 (1825, a kl.t.) Abendlied für die Entfernte, zangstem, piano, D. 856 (1825, hg.st., op. 088, nr. 001, F gr.t.) Fülle der Liebe, zangstem, piano, D. 854 (1825, As gr.t.) Das Heimweh, zangstem, piano, D. 851 (2e versie, hg.st., Ach, der Gebirgssohn, a kl.t.) Die Allmacht, zangstem, piano, D. 852 (2e versie, hg.st., op. 079, nr. 002, C gr.t.) Lied des gefangenen Jägers, zangstem, piano, D. 843 (1825, hg.st., op. 052, nr. 007, d kl.t) Ellens Gesang, zangstem, piano, nr. 003, D. 839 (1825, hg.st., Ave Maria, op. 052, nr. 006, Bes gr.t., componist heeft gebruik gemaakt van de Duitse vert. van D.A. Storck van de oorspr. Engelse tekst) Das Heimweh, zangstem, piano, D. 851 (1825, hg.st., Ach, der Gebirgssohn, op. 079, nr. 001, a kl.t.) 2 Szenen aus dem Schauspiel Lacrimas, zangstem, piano, D. 857 (1825, op. posth. 124) Wiedersehn, zangstem, piano, D. 855 (1825, G gr.t.) Auf der Bruck, zangstem, piano, D. 853 (2e versie, hg.st., op. 093, nr. 002, As gr.t.) Gesänge aus Wilhelm Meister, zangstemmen (2), piano, D. 877 (1826, op. 062) Im Jänner 1817, zangstem, piano, D. 876 (1826, e kl.t., Tiefes Leid) Sehnsucht, zangstem, piano, D. 879 (1826, hg.st., Die Scheibe friert, der Wind ist rauh, op. 105, nr. 004, d kl.t.) Am Fenster, zangstem, piano, D. 878 (1826, hg.st., op. 105, nr. 003, F gr.t.) Im Walde, zangstem, piano, D. 834 (2e versie, hg.st., op. 093, nr. 001, bes kl.t.)

Impressum New York : Kalmus, [19--?]

Annotatie Voor zangstem en piano. - Bevat één lied voor twee zangstemmen en piano. - Rangnummering niet oorspr. - Duitse teksten

Serie Kalmus study scores |v no. 1089

Linked Open Data https://data.muziekschatten.nl/som/102531