De collectie

 

De collectie en de site Muziekschatten 

Een belangrijk deel van de bladmuziekcollectie van Stichting Omroep Muziek bestaat uit uniek omroepmateriaal met een grote erfgoedwaarde. Deze collectie weerspiegelt het repertoire van de vele ensembles die vanaf de jaren 1920 bij de omroep actief waren. Slechts een klein deel daarvan was voorheen online toegankelijk en digitaal beschikbaar voor derden. Met behulp van bijdragen van het ministerie van OCW, Gemeente Hilversum en een eigen investering heeft Stichting Omroep Muziek een substantieel deel  van de bladmuziek gedigitaliseerd en als digitale collectie op de site Muziekschatten toegankelijk gemaakt voor een grote groep gebruikers en geïnteresseerden.

Omroepmuziek

De term ‘omroepmuziek’ heeft betrekking op de oorspronkelijke bestemming van de muziek in de collectie Muziekschatten: ter gebruik voor radio- en televisieprogramma’s. Vanaf het ontstaan van de omroepverenigingen in de jaren 1920 is er muziek geschreven voor de uitzendingen – als hoofdbestanddeel, ‘achtergrond’ of als schakel tussen programmaonderdelen. Een deel ervan was ‘functioneel’: om te laten klinken in een bepaalde programmacontext. Een ander deel is ‘absoluut’ en kan ook bestaan als zelfstandige compositie. Beide categorieën hebben waardevolle aspecten: de eerstgenoemde biedt de luisteraar/onderzoeker een kijkje in de omroepkeuken zoals deze gedurende zeker een halve eeuw heeft gefunctioneerd. De tweede categorie bevat onder meer een groot aantal ‘klassieke’ werken voor diverse bezettingen, die het resultaat waren van een opdracht van een omroepvereniging.

Bewaard

Het is niet algemeen bekend dat het overgrote deel van de muziek die voor radio en tv werd geschreven, bewaard is gebleven. Niet alleen tienduizenden ‘populaire liedjes’, maar ook herkenningsmelodieën, hoorspelmuziek en dergelijke. Van de klassieke werken is een groot deel nooit gepubliceerd; het gaat dus vrijwel altijd om uniek erfgoed. 

Omroephistorie

De bladmuziek die via deze site toegankelijk is, geeft een goede indruk van het repertoire dat tientallen jaren met grote regelmaat op de Hilversumse zenders te beluisteren was. Los van de muzikale waarde maakt het ook zichtbaar welke muziek de Nederlandse radioluisteraars (en later tv-kijkers) voorgeschoteld hebben gekregen. Het wordt verder onder meer mogelijk het uitgezonden repertoire per omroepvereniging in kaart te brengen en te inventariseren welke ensembles, orkestleiders, zangers en andere uitvoerenden hebben meegewerkt aan welke programma’s.

  

Collectie_2