Privacy

Privacybeleid en cookies

 

Privacybeleid Stichting Omroep Muziek 

1. Definities

In dit Privacybeleid worden de volgende definities gehanteerd:

SOM: Stichting Omroep Muziek, gevestigd aan de Heuvellaan 33, 1217 JL te Hilversum en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41194669;

Bladmuziekcollectie: de online beschikbare bladmuziekcollectie van SOM;

Website: de website onder www.muziekschatten.nl.

 

2. Algemeen

In dit Privacybeleid wordt beschreven hoe wij, als verantwoordelijke, uw persoonsgegevens gebruiken. Wij verzamelen en slaan de volgende gegevens van u op:

a.  Voor- en achternamen;

b.  (E-mail)adressen;

c.  Telefoonnummers;

d.  Bankgegevens;

e.  Eventueel door u gedownloade werken. 

(a)-(c) worden samen aangeduid als Contactgegevens, (d) als Betaalgegevens, en (e) als Gebruiksgegevens, (a)-(e) worden tezamen aangeduid als Uw Persoonsgegevens.

 

3. Gebruik van Uw Persoonsgegevens

3.1  Wij verzamelen:

a.  Uw Contactgegevens wanneer u zich registreert voor gebruik van de Bladmuziekcollectie;

b.  Uw Betaalgegevens op het moment dat u de vergoeding voor servicekosten voldoet; en

c.  Uw Gebruiksgegevens wanneer één of meerdere werken uit onze Bladmuziekcollectie worden gedownload.

3.2  Wij hebben Uw Persoonsgegevens nodig om uitvoering te kunnen geven aan uw overeenkomst met ons voor het gebruik van de Bladmuziekcollectie (de grondslag voor verwerking is uitvoering van de overeenkomst). Wij gebruiken uw Gebruiksgegevens om te registreren hoe vaak en door wie welke werken worden gedownload. Deze informatie hebben wij nodig om in geval van claims over de noodzakelijke informatie te beschikken en het gebruik van werken zo nodig te beperken. Wij hebben gerechtvaardigd belang bij gebruik van Uw Gebruiksgegevens.

3.3  Wij gebruiken uw Contactgegevens tevens om u desgewenst nieuwsbrieven of informatie over acties toe te sturen.

 

4. Doorgifte aan derden

SOM zal de persoonsgegevens van haar Gebruikers niet aan derden doorgeven, tenzij:

a. De doorgifte geschiedt aan een door SOM voor de in dit Privacybeleid opgesomde doeleinden ingeschakelde bewerker, met welke bewerker SOM een overeenkomst heeft gesloten die erop toeziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen; of:

b. SOM op grond van wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

 

5. Cookies

SOM maakt gebruik van cookies. Hiermee zorgen we ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en meten we bezoek op onze website. Met deze informatie krijgen we inzicht in de voorkeuren van onze gebruikers en kunnen we onze content nog beter op hun behoeften afstemmen. Verder gebruiken we cookies voor remarketing. Wanneer u interesse hebt getoond voor een bepaald onderdeel van onze website, kunnen we met deze techniek relevante informatie aanbieden op externe websites (inclusief Facebook en Google). We tonen deze op basis van een analyse van uw eerdere klikgedrag, met behulp van de remarketing-cookie. Dit gebeurt volledig anoniem. Er worden nooit privacy-gerelateerde gegevens opgeslagen en er worden geen gebruiksprofielen aan gekoppeld. Lees hier meer informatie over remarketing.

5.1 Cookies uitzetten  De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. Als u niet wilt dat we cookies gebruiken, kunt u deze uitschakelen in de instellingen van uw internetbrowser (zoek met ‘help’ als het menu geen duidelijke aanwijzingen geeft). U kunt cookies ook automatisch laten verwijderen wanneer u de website verlaat, of uw browser zo instellen dat cookies helemaal niet geplaatst worden. Dit kunt u alleen zelf doen, omdat de cookies uitsluitend op uw computer staan. Voor ieder apparaat (telefoon, tablet, pc) moet u het uitschakelen herhalen. Als u cookies uitschakelt, kan het zijn dat sommige onderdelen van onze site niet correct functioneren.

5.2 Pagina’s en informatie delen via sociale media  Pagina’s en informatie van SOM-websites kunt u delen via o.a. Facebook, Twitter en Pinterest. Zij gebruiken hiervoor cookies. De informatie die op deze manier wordt verkregen, wordt opgeslagen op hun servers. SOM heeft geen invloed op wat Facebook, Twitter en Pinterest doen met informatie die zij via cookies verzamelen. Meer daarover vindt u in hun privacyverklaringen.

 

6. Wijziging of verwijdering van persoonsgegevens

6.1  De Gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens.

6.2  Indien de Gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de Gebruiker vragen heeft over dit Privacybeleid, kan de Gebruiker SOM bereiken via de contactgegevens van SOM op de website.

6.3  Gebruikers kunnen zich afmelden van de nieuwsbrief via de nieuwsbriefmodule op onze Website.

 

7. Bewaartermijn

7.1  SOM bewaart uw Persoonsgegevens, met uitzondering van uw Betaalgegevens, gedurende een periode van 5 jaar na de-activering van uw account.

7.2 Uw Betaalgegevens worden door SOM slechts eenmalig gebruikt voor de verwerking van uw betaling van de verschuldigde servicekosten voor het gebruik van de Bladmuziekcollectie. Als uw betaling is verwerkt, verwijdert SOM uw bankgegevens.

 

8. Beveiliging

SOM heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De persoonsgegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving.

 

9. Wijzigingen in het Privacybeleid

SOM behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. SOM adviseert de Gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige Privacybeleid is bijgewerkt op 9 januari 2018.