Jacques Dutronc

Sur une nappe de restaurant

Dit werk is niet digitaal beschikbaar