Claude François

Toi et moi contre le monde entier

Dit werk is niet digitaal beschikbaar