• Eric van Balkum

Dankzij het VeleHanden-project zijn bijna 6000 bladmuziektitels veel beter ontsloten en koppelbaar.

Ontsluiten. Deze wat archaïsche bibliotheek- en archiefterm geeft kernachtig het doel weer dat collectiebeheerders nastreven: informatie geven over de collectie en deze vindbaar maken. In deze tijd van online samenwerken en collecties koppelen vergeten beleidsmakers en projectfinanciers vaak dat goed gestandaardiseerde en gestructureerde metadata daarvoor inhoudelijk de belangrijkste basis vormt. Omdat catalogiseren (metadateren) tijdrovend en dus relatief kostbaar is staat dit werk sterk onder druk, zo ook bij ons.
Een projectsubsidie stelde ons in staat om omslagen uit onze gedigitaliseerde bladmuziekcollectie voor een halfjaar ter metadatering aan te bieden op de VeleHanden-website. De community van vrijwilligers heeft gedurende die periode de handgeschreven omslaginformatie van een kleine 6000 stukken ingevoerd. Deze gegevens zijn door mij nabewerkt - gecorrigeerd en gestandaardiseerd - en vorige week in de muziekschattendatabase geladen.
Dinsdag is alle metadata door Roland Cornelissen opnieuw gepubliceerd als linked open data. Sindsdien profiteren bezoekers van de website van deze verrijking.

VeleHanden_voorna

Voorbeeld van een succesvolle verrijkingsslag.

Bovenstaande afbeelding laat zien welke winst is geboekt. Zo is nu bekend wie de componisten, de tekstdichter en de arrangeur van dit nummer zijn en wie het wanneer hebben uitgevoerd. Het is bijvoorbeeld mogelijk om:

Op basis van het linked open data-record kunnen we concluderen dat - dankzij de verrijking - de (toekomstige) mogelijkheden tot externe koppeling legio zijn:

Hopelijk verruimt deze conclusie de blik van de beleidsmakers en projectfinanciers.