• Muziekschatten

Vandaag stond de tweede fase op het programma op weg naar de finale van de Digital Preservation Award 2018, een digitale bijeenkomst met de jury.

DP Award 1

Drie weken geleden ontvingen we het prettige bericht dat Muziekschatten meedingt naar de titel 'Most Outstanding Digital Preservation Initiative', een internationale wedstrijd die wordt ondersteund door het Open Data Institute (ODI).
Om 12.15u zaten projectleider Marjon van Schendel, HR-manager Ella Broekstra en metadatabeheerder Eric van Balkum in de historierijke MCO-studio 2 klaar voor een Zoom-sessie met juryleden van de Digital Preservation Coalition, voorgezeten door Dave Tarrant. In een half uur kregen we de kans onze kandidatuur toe te lichten en kracht bij te zetten.

DP Award 2
Allereerst complimenteerde de 7-koppige jury ons met de reeds geleverde prestatie. Na een korte inleiding startten we onze videopresentatie. Vervolgens beantwoordden we alle vragen van de goed voorbereide juryleden. Die betroffen alle onderdelen van het project: digitale duurzaamheid, gebruikte standaarden, auteursrechten, lessons learned, (voorziene) samenwerkingsverbanden, toekomstplannen, maar ook inhoudelijke vragen over de collectie.

Na een intensief halfuurtje - waarna de juryleden ons een open doekje gaven - sloten we de bijeenkomst af in de overtuiging de vragen naar tevredenheid te hebben beantwoord.
Vanaf nu is het geduldig wachten tot de bekendmaking van de prijswinnaars, op Werelddag van de Digitale Duurzaamheid (29 november) in het Amsterdam Museum.