De prijzen van onze IT-ondersteuner zijn in 2023 fors gestegen. Wij zien ons daarom genoodzaakt om onze abonnementsprijs, die sinds 2018 niet meer is aangepast, met ingang van 1 maart 2023 te verhogen. Per die datum bedraagt de contributie € 22,50 (incl. BTW) per jaar.