• Muziekschatten

Het Koninklijk Conservatorium van Brussel (KCB) was de afgelopen drie jaar de drijvende kracht achter een reddingsoperatie voor de bladmuziekcollectie van de Belgische Openbare Omroep (BOO). Als 'grote neef' woonden we het evenement bij, waarmee het digitaliseringsproject rondom de collectie werd afgesloten. Een nieuwe subsidieaanvraag leidde vooralsnog helaas niet tot een vervolg...

Brussel_BOO_Conservatorium

Het Koninklijk Conservatorium van Brussel

Afgelopen vrijdag reisden we met de trein naar Brussel op uitnodiging van KCB-bibliotheekdirecteur Johan Eeckeloo en BOO-projectleider Vanessa Peeters. Het conservatorium was organisator en gastheer van een eendagscongres dat de afsluiting vormde van twee projecten. Het belangrijkste voor ons is het digitaliseringsproject rondom de Belgische omroepbladmuziekcollectie dat tot doel had betere bewaaromstandigheden te creëren, manuscripten te digitaliseren, voor ontsluiting te zorgen via een onlinecatalogus en een dienstverlening op te zetten.
De gelegenheid om de resultaten van het project met eigen ogen te zien namen we graag te baat. Vorig jaar oktober was het enthousiaste team - bestaande uit acht bibliotheek- en projectmedewerkers - onze collectie en projectresultaten al komen bekijken.

Brussel_BOO_20220225142559

Het deel van de omroepcollectie dat vanwege het project in het conservatorium staat.

De dag begon met een rondleiding door de indrukwekkende conservatoriumcollectie (met o.a. een manuscript van Franz Liszt) en een voor digitalisering geselecteerd deel van de omroepverzameling. De uit 77.000 items bestaande BOO-verzameling verblijft inmiddels in een geclimatiseerd depot in Dendermonde; dat projectdoel is dus bereikt.
Net als de Muziekschatten-verzameling reflecteert deze de muziek die door omroepensembles is uitgevoerd en ten behoeve de publieke omroep verzameld. Bij onze zuiderburen gebeurde dat tussen 1930 en 1998 in opdracht van de zendgemachtigden NIR (tot 1960), BRT en RTBF.
BOO_Luisterspel_Legley

Uitsnede uit het manuscript van Vic Legleys muziek bij het luisterspel 'De eeuw der harmonie' (1949),

De kaartcatalogus is gescand en op basis daarvan inmiddels omvat de onlinecatalogus 7000 records, die via diverse zoekingangen te bevragen zijn. De focus ligt daarbij op klassieke en bigbandmuziek. Tijdens het project zijn diverse manuscripten van Vlaamse componisten gedigitaliseerd. De items die binnen het publiek domein vallen zijn vrij te bestuderen en downloaden.

Brussel_BOO_panel

Panelleden: Guido Defever, Matthias Heyman, Johan Favoreel, Veronique Verspeurt, Mariet Calsius en Eric van Balkum. Moderator: Johan Eeckeloo

Alle rechten voorbehouden
In de middag presenteerde projectleider Vanessa Peeters deze resultaten en vond een panelgesprek plaats over de toekomst van de BOO-collectie. Daarin kwamen huisvesting, beheer, dienstverlening en valorisatie (een mooi Vlaams woord voor marketing en verspreiding) ter sprake. Van onze ervaringen op deze terreinen nam men gretig kennis. Wanneer we onze kennis en metadata zouden kunnen delen zou dat een interessant overzicht van de vele onderlinge dwarsverbanden opleveren en waardevolle dienstverlening voor onderzoekers, ensembleleiders en musici.
Een afsluitend concert met composities en arrangementen van de Belgische jazzicoon 'Fats' Sadi Lallemand uit de omroepcollectie toont de potentie van een dergelijke schatkamer (ten overvloede) aan.

Brussel_BOO_Sadi_Nonet

Een ensemble van conservatoriumstudenten brengt repertoire van het Sadi-nonet ten gehore