• Muziekschatten

Op 25 november jl. lanceerden Eppo van Nispen tot Sevenaer (Beeld en Geluid), campagnemanager Tal Groenman (Beeld en Geluid) en hoofdredacteur Sophie Ham 'Geheugen van Nederland'.

salon
Geheugen van Nederland is een online mediacampagne op Facebook en Instagram, ondersteund door de gelijknamige website.
In deze collectieve campagne werken erfgoedinstellingen samen. Op die manier geven ze een stevige impuls aan het gebruik van digitaal erfgoed door een breed publiek.
De redactie van Geheugen van Nederland zet zich in om gevarieerde verhalen te vertellen met aandacht voor verschillende perspectieven. Hiervoor werkt men nauw samen met experts binnen deelnemende instellingen en daarbuiten.
Op dit moment zijn vijf thema's ingevuld: 75 jaar Bevrijding, Muziek voor Publiek, Leven met water, Sporthelden en Dekolonisatie.
Voor het tweede thema leverden wij een bijdrage over salonmuziek. Deze is op de campagnewebsite gepubliceerd naast allerlei  muzikale onderwerpen die andere instellingen aandroegen. Via een inleidende tekst worden belangstellenden geleid naar de relevante, vrij te downloaden salonmuziektitels op onze website.
Onze collectie heeft voor elk van de genoemde thema's iets te bieden, zoals onderstaande, zeer selectieve collage aantoont. In de toekomst hopen we de redactie daarom van meer kopij te voorzien.

Geheugen van Nederland-voorbeelden