HAMILTON, NEWBURGH

Samson, HWV 057 (1742). Return, o God of hosts! = O hör mein Flehn, allmächtger Gott, zangstem, strijkorkest (a, Es gr.t.). Pu.

Dit werk is niet digitaal beschikbaar