Jacques Dutronc

Et moi, et moi, et moi

Dit werk is niet digitaal beschikbaar