Wilkes! Wilkes!

Dit werk is niet digitaal beschikbaar

Overige titelgegevens : (Waarom ging je heen?) / tekst en muziek: Jack Bess en Frans Poptie

SOM identifier SOMMZ-4667

Impressum Amsterdam : Altona, cop. 1951

Annotatie Bron van beschr.: koptitel. - Met akkoordsymbolen