Negen heit de klok

Overige titelgegevens / muziek: Dico van der Meer ; tekst: Jan de Cler en Alexander Pola

SOM identifier SOMMZ-3971

Impressum Amsterdam : Basart, cop. 1949

Annotatie Bron van beschr.: koptitel. - Herkenningsmelodie van het gelijknamige zaterdagavondprogramma van de KRO. - Met akkoordsymbolen